Hun har bodd i det uferdige bygget i 12 år: Nå er jeg lei, sier beboeren på Vingnes Brygge

- Jeg håper, men tør nesten ikke tro på at det blir bygging denne gangen heller, sier Sylvia Myhre. I 12 år har hun bodd i det forfalne bygget på Vingnes, hvor stadig nye planer om ferdigstillelse aldri har blitt noe av.