Tirsdag ble det holdt en pressekonferanse hvor involverte parter presenterte planene for "Gudbrandsdalsporten" der byen møter vannet.

Planene er visualisert gjennom en presentasjonsvideo laget av arkitektkontoret Larkas AS.

Bak prosjektet står Bergseng-brødrene og Birger Sand Bakke fra Biri, med entreprenøren Veidekke og Larkas Arkitekter i Lillehammer som samarbeidspartnere. Også tidligere fylkesmann Kristin Hille Valla er sentral som rådgiver.

 

Visjonen er et innspill til den nye kommunedelplanen, og arbeidet med den nye E6 med det østlige alternativet.

Over en ny firefelts E6 i kulvert fra dagens påkjøring til E6 inntil Mesnaelva, viser planene en større bebyggelse.

Det omfatter blant annet et hotell med 300 rom og konferansefasiliteter, et bybad og cirka 250 leiligheter.

I tillegg skisseres planer for et stort innendørs parkeringsanlegg med plass til mellom 1.500 og 2.000 biler.

Initiativtakerne legger vekt på at en eventuell bygging skal gi byen direkte kontakt mot Lågen og Mesnaelva, og presenterer planene under benevnelsen «Byen møter vannet».

GD kommer tilbake med mer om pressekonferansen og planene.

E6 – mer enn en veg