Sju anmeldelser mot fysikalsk behandler – en er mulig voldtekt

Politiet er nesten ferdig med etterforskningen mot en mannlig fysikalsk behandler på Lillehammer. Det har kommet inn sju anmeldelser mot vedkommende der det ene tilfellet kan dreie seg om en voldtekt.