Fant patronhylser og rester etter piggtråd der sykebrakkene lå i fangeleiren

Flere patronhylser og rester etter piggtrådgjerdet rundt ble funnet under den arkeologiske kartleggingen av sykdomsdelen av tyskernes store fangeleir på Jørstadmoen under 2. verdenskrig.