Lillehammer: I dag behandles flere store saker i årets siste kommunestyremøte før sommeren, blant annet ny E6 forbi Lillehammer og fremtiden til Terrassen.

I vinduet over kan du følge kommunestyrets direktesending. Du kan veksle mellom podiet og talerstolen, hvis du klikker på kamerasymbolet til høyre i videovinduet.

Fullstendig saksliste finner du her:

56/18 KOMMUNEDELPLAN E6 VINGROM - ENSBY - SLUTTBEHANDLING

57/18 UTVIKLING AV TERRASSEN - ANBEFALING AV LØSNING FOR UTFORMING

58/18 TILTAKSPLAN FOR FLOMSIKRING AV BÆLA

59/18 TILTAKSPLAN FOR FLOMSIKRING SKURVA

60/18 PARKERING I FJELL - LILLEHAMMER PARKERING AS

61/18 KAPASITET OG REKRUTTERING I FASTLEGEORDNINGEN - ETABLERING AV LEGEKONTOR MED KOMMUNALT ANSATTE LEGER

62/18 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT

63/18 LØNNSDANNELSE OG LIKELØNN I LILLEHAMMER KOMMUNE

64/18 STARTLÅN, FORSLAG TIL ØKT INNLÅN FRA HUSBANKEN

65/18 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.04.2018

66/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN"

67/18 INTERPELLASJON - ØKT FOKUS OG SAMORDNING INNEN IKT I LILLEHAMMER

68/18 INTERPELLASJON - NYTTÅRSAFTEN FOR ALLE

69/18 SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRITAK FRA POLITISKE VERV - THERESE LEERBECK

70/18 PERMISJON FRA POLITISKE VERV - IRENE THORSPLASS

Saken er trukket

71/18 PERMISJON FRA POLITISKE VERV ANNE HOFSETH RINDAL