Lillehammer må leie enda flere sykehjemsplasser av Øyer

LÅNER TI PLASSER: Her, på Øyer helsehus, skal ti pasienter fra Lillehammer, bo i flere måneder.

LÅNER TI PLASSER: Her, på Øyer helsehus, skal ti pasienter fra Lillehammer, bo i flere måneder. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I påvente av at de nye omsorgsboligene i Gartnerhagen i Fåberggata skal bli ferdig, har Lillehammer fått til avtale med naboen i nord om å leie ti pasientplasser ved Øyer helsehus.

DEL

Siden 1. oktober har Lillehammer leid fem plasser i Øyer. Dette tallet dobles altså allerede fra mandag 20. november.

På Lillehammer kommunes nettside opplyses det at leieavtalen skal gjelde fram til boligene som får adresse Gartnerhagen 6, står ferdig. Det skal de være i løpet av våren 2018.

Blir liggende på sykehus

Av redegjørelsen går det fram at Lillehammer kommune gjennom høsten, har manglet tilstrekkelig med institusjonsplasser. Følgen er at pasienter som har vært utskrivningsklare fra sykehus, har blitt liggende der på overtid. Plassene på Lillehammer helsehus, som er ment for korttidsopphold for utskrivingsklare pasienter, har nemlig blitt brukt til langtidspasienter fordi det har vært for få permanente omsorgsplasser.

Kommunen legger ikke skjul på at det trengs både langtidsplasser og korttidsplasser på sykehjem, i tillegg til nok omsorgsboliger.

SKAL GI FLERE PLASSER: Inntil omsorgsleilighetene i Gartnerhagen i Fåberggata står ferdig, må Lillehammer kommune leie ti plasser ved Øyer helsehus.

SKAL GI FLERE PLASSER: Inntil omsorgsleilighetene i Gartnerhagen i Fåberggata står ferdig, må Lillehammer kommune leie ti plasser ved Øyer helsehus. Foto:

Gartnerhagen 6, med 47 leiligheter, skal etter planen stå ferdig våren 2018. 32 av leilighetene skal ha heldøgnsomsorg, altså på nivå med sykehjemsplasser. 15 blir ordinære omsorgsleiligheter. På toppen av denne kapasitetsøkningen kommer fem akuttplasser ved den kommunale legevakta. Sistnevnte skal være klare til å tas i bruk i 2018.

Eldrebølgen

Selv når alt dette står ferdig, er ikke slaget over. Eldrebølgen slår også inn over Lillehammer i åra som kommer. Derfor varsles det at det langsiktige behovet for omsorgsplasser blir et sentralt tema for politikerne når de skal rullere gjeldende kommunedelplan for helse og omsorg.

Les også: Pasientene blir liggende på sykehuset

Artikkeltags