Lillehammer og Øyer uenige hvor grensa skal gå: Storberget vil møte partene

Lillehammer kommune sier nei, mens Øyer ønsker å utrede et ønske om å flytte grensa mellom de to kommunene. Nå vil fylkesmann Knut Storberget møte partene for å diskutere mulige løsninger.