Vil ha det bilfritt ved Nordre Ål barneskole

TRYGG: Hensikten med «hjertesonen» er å bedre trafikksikkerheten ved Nordre ål barneskole. Illustrasjonsfoto: Scanpix

TRYGG: Hensikten med «hjertesonen» er å bedre trafikksikkerheten ved Nordre ål barneskole. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Statens vegvesen vil ha en såkalt hjertesone utenfor den planlagte barneskolen i Nordre Ål i Lillehammer.

DEL

Det kommer fram i en høringsuttalelse til reguleringsplan for Nordre Ål barneskole i Lillehammer.

Hensikten med planforslaget er å legge til rett for bygging av ny barneskole i Nordre Ål som

en erstatning for Kringsjå og Ekrom barneskoler. Skolen får rundt 500 elever og skal etter planen stå ferdig i 2018.

Skal sykle eller gå til skolen

Hjertesone er en kampanje i samarbeid mellom Trygg Trafikk, Statens vegvesen, helsedirektoratet og en rekke andre aktører. Det finnes flere måter å opprette hjertesone rundt skoler på, men felles for dem er at det skal bli tryggere å gå og sykle til skolen. Målet er at området nærmest skolen bør være bilfritt, det må opprettes trygge av- og påstigningssteder utenfor hjertesonen og barna bør i størst mulig grad oppfordres til å gå eller sykle til skolen.

Myke trafikanter

Statens vegvesen presiserer at de som sektormyndighet for trafikksikkerhet og helhetlig byutvikling/samordnet areal- og

transportplanlegging, uttaler seg særlig med tanke på myke trafikanter. Foreldre som vanligvis kjører barna til skolen, må nok legge om vanene sine. Det er planlagt skal anlegges en snuplass for lastebil og buss helt inne i skoleområdet. «Denne skal kun brukes til skolebuss og renovasjon» skriver vegvesenet i sin høringsuttalelse.

Les også:

«Hva skal barnet hete?» 

Miljødirektoratet gir fem millioner i tilskudd til barneskole og hall i massivtre 

Gravfelt må inn i planen for ny skole i Nordre Ål 

Artikkeltags