LOM: Bjurstrøm fikk saken på bordet i går, etter oppslag i GD, og sier hun «ser svært alvorlig på saken slik den er fremstilt i media».

– Ombudet kan imidlertid ikke konkludere i slike saker kun basert på informasjon fra pressen. Det kan vi først gjøre etter en klagesaksbehandling der begge parter har fått anledning til å presentere sin sak, opplyser hun.

– På generelt grunnlag kan vi si at nektelse av varer og tjenester på grunn av etnisitet eller nasjonal opprinnelse er straffbart etter straffelovens § 186. Vi anbefaler at de som opplever slike ting anmelder det til politiet eller tar det opp med oss, sier Bjurstrøm.

Fylkesmannen reagerte

Fylkesmannen i Oppland tok selv kontakt med Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) i går, på bakgrunn av saken i GD i går.

– Vi reagerte på oppslaget i GD. Fylkesmannen er ikke part i saken, men vi har en rolle der vi skal se på rettssikkerheten til befolkningen. Vi har hatt samtaler både med Skjåk kommune og ombudet i dag, sier stabssjef Asbjørn Lund hos fylkesmannen.

– Lovbrudd, mener dere?

– Vi har ikke opprettet noen egen sak på dette, men vi vil følge med på saken. Lovligheten i det må kommunen og LDO finne ut av, sier Lund.

Fakta

Eierne av Nissegården Hytter og Aktiviteter i Lom, ønsker ikke å ha flyktninger på dagsbesøk.

Det er lov å ha egne holdninger, mener de.

Flyktningtjenesten i Skjåk spurte om å få besøke gården.

Sterke reaksjoner

Saken har skapt sterke reaksjoner i sosiale medier. På GD.no og på GDs Facebook-side er det kommentarer både for og imot Nissegårdens standpunkt i saken.

Les saken: Sier nei til flyktningbesøk

Flere har vist til «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet», paragraf fire, som sier at direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.

«Dette er både trist og opprørende. Tenk om de selv måtte flykte fra landet sitt en dag», skriver en kvinne.

Andre mener Nissegårdens holdninger er helt på sin plass.

«Skjønner godt at de sa nei, får håpe de ikke snur i saken nå som det er ute i media», skriver en.

«Stå på Grethe og Kjell! Det må jo være lov å si nei om en gruppe på 50+ personer med tvilsomt rykte vil komme på besøk», skriver en annen.

Les også GDs leder: En trist sak fra Lom

– Hårreisende, mener Antirasistisk Senter

Antirasistisk Senter i Oslo har fått flere henvendelser om saken i Lom – og reagerer sterkt på det som er kommet fram.

– Vi har fått flere henvendelser om saken i dagens GD der eierne av Nissegården bekrefter at de avviste å ta imot en gruppe flyktninger etter henvendelse fra flyktning-tjenesten i Skjåk kommune. Av det som kommer fram i saken kan ikke vi skjønne annet enn at eierne av Nissegården her handler klart i strid med diskrimineringsloven, ved å stenge ute en hel gruppe av mennesker på grunn av bakgrunnen deres, mener Maria Wasvik ved senteret.

Hun legger til:

– Dette bør komme fram i saken som ligger på nett, eller dersom dere skriver mer om denne hendelsen. Vi lever i et demokrati, og en viktig del av dette demokratiet er også retten til å ikke utsettes for diskriminering.

At eierne velger å legge til at om «hadde kommunen spandert på sine egne hadde saken vært en helt annen» i epostutvekslingen med kommunen er ikke annet enn hårreisende, mener hun.