I november 2017 besluttet kommunestyret å gi et tilskudd til fjellsenteret på til sammen en million kroner. 14 representanter stemte for, mens tre stemte mot.

Senere skal tre medlemmer fra Bygdalista ha klaget på vedtaket, og påpekte overfor Fylkesmannen at de mente saksbehandler var inhabil fordi vedkommende var omgangsvenn med lederen for Norsk Fjellsenter. I tillegg mente de at vedtaket brøt med reglene for næringsfond, som sier at støtte ikke skal utbetales til løpende drift eller ren utskifting av maskiner og utstyr.

Ifølge avisa har imidlertid ikke Fylkesmannen funnet noen feil i saksbehandlingen og konkluderer følgelig med at vedtaket ble gjort på lovlig vis.