Lom løyver 200.000 kroner til skogsavverking

Regelverk for kommunale tilskot frå næringsfondet er revidert.

Regelverk for kommunale tilskot frå næringsfondet er revidert. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I 2014 vedtok Lom kommunestyre ei ordning med tilskot til avverking i skogbruket i Lom. I perioden 2014-2016 har det vore gjeve tilskot til avverking med 40 kroner pr.kubikkmeter .

Løyvingane til tilskotsordninga har vore gjort som eiga løyving uavhengig av resten av «landbrukspotten».

Regelverket for kommunale tilskot frå næringsfondet vore oppe til revisjon i 2017. Sidan det ikkje har vore kjent korleis tilskotsordningane for skogbruket kom til å bli etter nye reglar, har det ikkje vore løyvd noko til dette hittil i 2017.

Artikkeltags