Det skjer i torsdag.

Tidligere har den markante konsernsjefen fått «tilgivelse» fra styret i Eidsiva Energi AS i forhold til pengene han utbetalte til prosjektet «Slipp energien løs» og som viste seg å gå rett i partikassa til Senterpartiet.

At en Sp-statsråd senere utnevnte ham til styreleder i Avinor har også styret latt ligge.

Ny botsgang

Men i morgen er det duket for ny botsgang. Det skjer i forbindelse med eiermøte og påfølgende bedriftsforsamling i Eidsiva Energi AS på Lillehammer, hvor representanter fra 26 kommuner og to fylkeskommuner møtes for å bli informert.

Den kritikkverdige pengeoverføringen fra kraftgiganten til Senterpartiet har skapt bølger nasjonalt, og vært omfattet av stor offentlig interesse de siste ukene. Likevel har toppledelsen i Eidsiva Energi AS bestemt seg for at den kritikken som eventuelt måtte komme i møte med eierne skal tas på kammerset. Lederen i bedriftsforsamlingen, Jan Wibe, mener det er det eneste rette.

Alltid lukket

- Eidsivas eiermøte og bedriftsforsamling har alltid gått for lukkede dører. Nittini prosent av det som blir informert om på disse møtene handler om regnskap, marked, prosjekter, strategi etc. Av hensyn til konkurrentene våre kan vi ikke kjøre disse møtene før åpne dører, sier han.

- Når det gjelder den omtalte partistøtten, så tror jeg ikke noen er tjent med at det blir mer hu og hei rundt den saken nå. Jeg tenker det er klokt at eierne i ro og mak får den informasjonen de etterspør fra konsernsjefen og fra styret, sier Jan Wibe. Også selskapets kommunikasjonssjef Inge Møller er enig i det.

- Vi skal sørge for å legge til rette for at mediene blir orientert i etterkant av møtet. Men i selve eiermøtet har pressen ikke adgang, sier Møller.

Forsterker kritikken

Selv om ingen av eierne formelt sett har blitt informert av Eidsivas konsernledelse ennå, har flere representanter for eierkommunene og de to fylkeskommunene ytret seg i media undervegs. Fylkesordfører Audun Tron, som representerer en av de største eierne i Eidsiva, har vært tydelig i sin kritikk fra første stund.

I går ble han ytterligere utfordret i Eidsiva-saken. Det skjedde i fylkesutvalgsmøte hvor Høyres Jøran Ødegård Lunde ville vite hvordan Tron ønsker å utøve fylkeskommunens eierskap i Eidsiva framover. Ødegård Lunde er av den oppfatning at styret i Eidsiva Energi AS har tatt altfor lett på saken om Sp-støtten, og at dette går på troverdigheten løs for selskapet.

- At penger utbetales uten bilag er en alvorlig sak. Styret bør enten sørge for å sette i verk tiltak slik at tilliten blir gjenopprettet, eller de må stille sine plasser til disposisjon, sier hun.