Målet er å få saken inn for Gjenopptagelseskommisjonen

Rune Øygard på vei inn til rettssaken på Lillehammer. Her er han sammen med sin forsvare Mmette Yvonne Larsen.

Rune Øygard på vei inn til rettssaken på Lillehammer. Her er han sammen med sin forsvare Mmette Yvonne Larsen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

John Christian Elden skal se på Øygardsaken på nytt. Målet er å få saken inn for Gjenopptagelseskommisjonen.

DEL

Det skriver avisa Norddalen i dag.

- Saken er en ren bevisvurderingssak. At han er dømt på spekulativt bevisgrunnlag må eventuelt rettes opp i Norge og ikke i Europas menneskerettsdomstol. Målet for oppdraget er at saken blir prøvd på nytt i en norsk domstol, sier Elden til avisa.

Studere med lupe

Han skal i første omgang studere alle dokumenter i saken «med lupe». Et av spørsmålene er hvordan det er mulig at retten ikke tror på jenta når hun forteller om et konkret overgrep før hun fylte 14 år, mens de tror på det som hun har fortalt om alt som skjedde fra hun var 14.

Les også: Dropper Strasbourg-klage

Fra Øygard ble anmeldt og siktet for seksuell omgang med den mindreårige jenta, og gjennom hele rettsprosessen, gjorde han det klart at han om nødvendig ville gå hele vegen til mennskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å renvaske seg.

Men etter at Høyesterett hadde behandlet straffeutmålingen og saken var avsluttet, uttalte han at det ikke lenger var aktuelt å ta saken inn for menneskerettighetsdomstolen. Men at han aldri ville gi opp kampen for å renvaske seg.

Ett møte

Ifølge Norddalen har den profilerte forsvarsadvokaten hatt ett møte med Øygard og han har innhentet saksdokumentene.

Les også: - Øygard kjørte selv til fengselet

Til Norddalen sier Rune Øygard at han er tilfreds med at Elden nå tar en nøye gjennomgang av saken.

Ikke overrasket

Nina Braathen Hjortdal er ikke overrasket over at Rune Øygard fortsetter kampen. Hun var bistandsadvokat for jenta gjennom hele perioden fra saken kom opp.

- Dette er ikke ikke så uventet. Vi forstod det jo slik at han ville bruke alle midler for å renvaske seg, sier Braathen Hjortdal til GD.

Ut over det vil hun ikke kommentere saken ytterligere.

Les også: Mer rettferdig kan det ikke bli

Uavhengig organ

Gjenopptakelseskommisjonen er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom, skal få ny behandling av sin sak i retten. De viktigste grunnene til at en straffesak skal få ny behandling er at det foreligger nye bevis eller nye omstendigheter som kan gi frifinnelse eller mildere straff.

Eller at avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med folkeretten på et slik måte at en ny behandling skal føre til et annet resultat.

Den tredje viktigste grunnen er at noen som har hatt en sentral befatning med saken, har gjort seg skyldig i et straffbart forhold med hensyn til saken og at det ikke kan utelukkes at dette har hatt innvirkning på dommen.

Ett år siden dommen

I morgen er det nøyaktig ett år siden Høyesterett skjerpet straffen for Rune Øygard. I lagmannsretten ble han dømt til ett år og tre måneders fengsel. Høyesterett skjerpet dommen til to år og tre måneder.

Det var i desember 2012 at Sør-Gudbrandsdal tingrett dømte Øygard til fire års fengsel.

Øygard anket dommen på stedet, både straffen og skyldspørsmålet.

I april 2013 startet ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. I mai ble Øygard dømt. I juni anket statsadvokaten straffeutmålingen til Høyesterett.

Øygard anket også på saksbehandlingsfeil og krevde dommen opphevet. Senere kom han også med en motanke til statsadvokatens anke på straffeutmålingen. Han mente straffen var for streng.

Høyesterett avviste klagen om saksbehandlingsfeil, men behandlet straffeutmålingen. 26. september 2013 falt dommen på to år og tre måneders fengsel.

Artikkeltags