Mandag i forrige uke oppdaget de som jobber ved Myhre grustak på Fåvang noe uvanlig. Ingemar Dahl kunne dra ei støttann fra en mammut ut av grushaugen.

– Jeg trodde først det var en kraftig stein. Men jeg hadde hørt om tidligere mammutfunn her, og tok den forsiktig ned. Den stod ut av grusveggen, så vi vet eksakt hvor den lå. Klart jeg ble litt oppspilt. Nå blir vi enda mer oppmerksomme, sier maskinfører Dahl til GD.Trolig er funnet mellom 50.000 og 100.000 år. Funnet ble gjort omkring 25 meter under opprinnelig overflate.

Mange funn

Dette er det fjerde funnet i Myhre grustak. I 1988, 2008, 2009 og nå i 2013 er det gjort mammutfunn. På 60-tallet ble det gjort to funn ved Bystadgruva litt lenger sør, og i 1941 er det registrert et funn ved Linåkertunet i sentrum av Fåvang.

– Dette er svært spesielt. Gudbrandsdalen er helt unik i nasjonal sammenheng sier Finn Audun Grøndahl, som er ansvarlig for det naturhistoriske ved museene i Oppland. Dette funnet bringer Fåvang opp på Norgestoppen blant funnsteder for mammut.Grøndahl var på Fåvang i går for å se på funnstedet sammen med geolog Mona Henriksen og Anne Karin Hufthammer fra Universitetet i Bergen, som er biolog og spesialist på bein.

– Det er fabelaktig at det er gjort flere funn i dette området. Støttannen som er funnet er fra en stor mammut. Vi vet mye om funnet. Vi vet hvor støttanna lå. Dette er helt spesielt. Ingen andre steder kan vise til så mange funn. Det er også gjort flere funn i Kvam, men Fåvang er spesielt, sier Hufthammer. Hun håper funnet nå kan bidra til å finne en datering. Det skal tas DNA-prøver. Håpet er nå også at det blir gjort flere funn.

– Det er utrolig flinke folk som jobber ved grustaket. De har blikk for slike funn. Det er avgjørende, sier hun, og har også et håp om å finne rester av andre dyreslag i området. De er på jakt etter flere arter.

Klimahistorie

Geolog Mona Henriksen sier at funnet kan fortelle noe om miljøet i området.

– Her har det gått en breelv, med ganske stor kraft og tatt med seg deler av mammuten og avsatt det her. Mammuten har ikke levd her, men i nærheten. Støttanna er trolig transportert kort veg, og kommer trolig fra litt lenger nord i dalen, sier hun.

– Dette er klimahistorie. Nå skal vi gjennomgå mer av området. Dette er et fantastisk naturhistorisk arkiv og det mest sentrale området vi har i Norge. Dette er et veldig viktig bidrag til fauna- og klimahistorien gjennom siste istid. Dette forteller oss om klimaendringer, sier Grøndahl.

– Et slikt funn gjør at det settes inn mer innsats for å lete. En stor honnør til eieren av grustaket, Myhre, og de som jobber her. De er nøkkelpersoner i dette, sier han.

Forskning

Nå går funnet over i forskningsarbeidet. Arbeidet blir en del av et internasjonalt forskernettverk og vil bli publisert i internasjonale tidsskrifter..

– Dette er spennende. Vi får vite mer om historien, sier Kåre Olav Solbakken, som er lokal representant i Prosjekt Mammutdalen. Prosjektet jobber med formidling er nå opptatt av å få mer kunnskap om mammuten i området.Forskerne oppfordrer nå folk i dalføret til å ha øynene med seg i flomområdene, der det er gravd ut områder. Det kan dukke opp flere gjemte «skatter».