Det var sommeren 2014 Maren Oftebro mistet tilbudet om sommerjobb på Snøheim, en sak som GD omtalte i papiritgaven i fjor sommer.  Etter at hun takket ja til jobben stilte hun per epost noen praktiske spørsmål og nevnte at hun var veganer.

Da kom det melding fra vertskapet om at det praktisk var umulig å legge til rette med vegansk mat for en av de ansatte i en travel hverdag.

En veganer spiser kun plantebasert mat - drikker ikke melk eller spiser egg og fisk - slik mange vegetarianere gjør.

DNT beklaget

Den Norske Turisforening, som Snøheim er en del av, la seg senere flat og beklaget avslaget. Maren Oftebro ville like fullt bringe saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet for en prinsipiell avgjørelse.

Nettstedet til Norsk Vegansamfunn skriver at Likestillingsombudet nå har vurdert saken ferdig og skriver at avslaget på jobb er å anse som diskriminering av livssyn. I uttalelsen heter det:

Ombudet kom til at arbeidsgiveren, et overnattingssted, diskriminerte på grunn av livssyn fordi arbeidsgiver ikke vurderte mulig tilrettelegging, eller spurte søkeren hva som skulle til for å tilrettelegge for et vegansk kosthold.

Veganisme er livssyn

I behandlingen av saken tok ombudet stilling til om veganisme må forstås som et livssyn, eller kun som et kosthold.

Etter gjennomgang av forarbeidene til diskrimineringsloven om etnisitet, og uttalelser fra den Europeiske Menneskerettskommisjonen, kom ombudet til at veganisme må forstås som et livssyn. Veganisme har dermed et diskrimineringsvern etter diskrimineringsloven om etnisitet.

Vert Kjell Hjellødegård på Snøheim henviser til driftssjef Jan Erik Reiten i Den Norske Turistforening når GD ber om en kommentar.

- Vi er kjent med at Oftebro ønsket en prinsipiell prøving i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

En avsluttet historie

- Saken ble avsluttet fra DNTs side i fjor og det ble da også lagt ut en uttalelse som vi kom fram til i fellesskap med Maren Oftebro, der vi beklaget det som hadde skjedd, sier Reiten til GD.

- DNT-hyttene er åpne både for gjester og arbeidstakere som er veganere. Vi har også erfaring fra andre turisthytter i DNT om at det går helt fint å ha veganere og vegetarianere i arbeidsstaben, sier Reiten.

Maren Oftebro ønsket ikke å kommentere saken overfor GD.