Folkehelseinstituttet melder om tre meslingtilfeller denne uka. Alle var uvaksinerte og ble smittet i utlandet. Et tilfellet var uavhengig av de andre.

– Diagnosene er bekreftet med laboratorieprøver. Folkehelseinstituttet samarbeider med berørte kommuner for å hindre videre smitte. Alle tilfellene gjelder uvaksinerte personer, sier avdelingsdirektør Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

Han mener dette understreker nødvendigheten av å være vaksinert for å ha vern mot meslinger.

En helsearbeider fra Buskerud ble trolig smittet da vedkommende var på reise utenfor Norge. Personen ble lagt inn på et sykehus på Østlandet etter å ha kommet hjem, men er nå skrevet ut.

Flere kommuner deltar i arbeidet med å informere personer som kan ha vært i kontakt med pasienten. Folkehelseinstituttet koordinerer arbeidet. Foreløpig er det ikke påvist flere sykdomstilfeller med utgangspunkt i denne helsearbeideren.

De andre smittede er et søskenpar fra Oslo.

– Vi har foreløpig ikke indikasjon på flere tilfeller, men vil følge nøye med i tiden fremover, sier Vestrheim.

Smittevernoverlegen i Oslo er i tett dialog med Folkehelseinstituttet om smitteoppsporing og informasjonsarbeid vedrørende disse tilfellene.