Forsøplingen langs vegen tar ingen ende

Brusflasker og ølbokser. Plastposer med og uten innhold. Søppelsekker fulle av avfall. Rester av isolasjonsmatter og gamle bildekk. Isopor og engangskopper. Søppelet flyter langs lokale riks-, fylkes- og kommunale veger.