Gå til sidens hovedinnhold

Mjøsbyen:1 av 3 kan sykle til jobb

Artikkelen er over 3 år gammel

En fersk rapport viser at 30 prosent av befolkningen i Mjøsbyen bor 10 minutter fra sentrum med sykkel.

Urbanet Analyse har på vegne av samarbeidet Mjøsbyen utarbeidet rapporten «Reisevaner i Mjøsbyen og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling».

Det skriver Oppland fylkeskommune på sin nettside.

Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Prosjektdeltagere er Hedmark og Oppland fylkeskommune, kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum, Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Les også: Slik skal Lillehammer bli mer sykkelvennlig

Mjøsbyen skal bidra til at flere lar bilen stå

Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) leder styringsgruppa for Mjøsbyen. Hun ønsker at areal- og transportplanen for Mjøsbyen skal skape et godt grunnlag for miljøvennlig transport.

- Tallene viser at vi i Innlandet velger kollektivt når det legges til rette for det, og det har vært vekst i antallet som tar tog og buss. Det er bra, men det er fortsatt et stort potensial for å få flere til å sykle, gå og bruke kollektivtrafikken framfor å ta bilen. Arbeidet med en felles areal- og transportstrategi skal bidra til at innbyggere i Mjøsbyen i større grad lar bilen stå. Vi ønsker et mer miljøvennlig transportsystem som bidrar til å skape attraktive byer og tettsteder og knytter regionen tettere sammen, sier Adolfsen.   

Rapporten viser at det er et stort potensial for å få flere til å sykle og gå i Mjøsbyen. Rapporten har tatt utgangspunkt i 11 tettsteder og byer i Hedmark og Oppland.

Les også: - Bli jobbsyklist du også

Oppsummering fra de største byene

  • I Hamar er det 2.900 personer som bor innenfor 10 minutters gange til stasjonen. Med sykkel dekker 10 minutters avstand til stasjonen et område med 12.600 bosatte og 17.800 ansatte. 40 prosent av befolkningen i kommunen bor innenfor 10 minutter med sykling fra sentrum.
  • I Elverum er det 800 personer som bor innenfor 10 minutters gange til stasjonen. Med sykkel dekker 10 minutters avstand til stasjonen et område med 6.000 bosatte og 9.800 ansatte. 30 prosent av befolkningen i kommunen bor innenfor 10 minutter med sykling fra sentrum.  
  • I Lillehammer er det 3.400 personer som bor innenfor ti minutters gangavstand til tog-stasjonen. Med sykkel dekker 10 minutters avstand til stasjonen et område med 11.100 personer og 15.200 ansatte. 40 prosent av befolkningen i kommunen bor innenfor 10 minutter med sykling fra sentrum.
  • I Gjøvik er det 2.700 personer som bor innenfor ti minutters gangavstand til togstasjonen.  Med sykkel dekker 10 minutters avstand til stasjonen et område med 10.700 bosatte og 14.900 ansatte. 35 prosent av befolkningen i kommunen bor innenfor 10 minutter med sykling fra sentrum.
  • Jo mer sentralt folk bor, desto mer miljøvennlig reiser de. Befolkningen i tettstedene Hamar og Elverum har høyest sykkelandel på ca. 10 prosent.

Les også: «Byens nye flyplass?»

Andre hovedfunn

  • Nesten 40 prosent av de daglige reisene er under 3 kilometer lange og omtrent halvparten er under 5 kilometer.
  • I dag utgjør bilreiser 73 prosent av de daglige reisene i Mjøsbyen. 18 prosent av reisene er gangturer, 4 prosent er sykkelturer og 4 prosent er kollektivreiser. Videre er kollektivandelen og gangandelen i Mjøsbyen noe lavere enn landet sett under ett.
  • 8 av 10 arbeidsreiser gjennomføres med bil. Det vil si at en stor andel av bilreisene er korte lokale reiser. Når samtidig en stor andel av befolkningen samtidig bor i nær avstand til sentrum, viser dette at det er et stort potensial for å få flere til å sykle og gå.