Milliardær med egen verneaksjon

Ruth Katharina Mustad Bevreng er ikke som andre milliardærer. Hun kjøper opp store arealer for dyr og natur skal få være i fred.

Ruth Katharina Mustad Bevreng er ikke som andre milliardærer. Hun kjøper opp store arealer for dyr og natur skal få være i fred. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

En av Norges rikeste kvinner, Ruth Katharina Mustad Bevreng, har kjøpt opp flere eiendommer i Lillehammer. Hensikten er å hindre kommunen i å bygge ned kulturlandskap.

DEL

Gardbrukeren på Nordre Lunde er ikke begeistret for Lillehammer kommunes planer om å fortette øvre del av Kringsjåvegen med boliger. Mustad Bevreng vil bevare kulturlandskapet overfor familiens gard, og har kjøpt opp store deler av Balbergskaret og tomtene i Kringsjåvegen. Det setter trolig en stopper for planene om bygging av 40 nye boliger i det attraktive området.

Kjøper, men selger aldri
Mustad Bevreng ble i Kapital i 2007 kåret til den sjuende rikeste kvinnen i Norge med en formue på 2,3 milliarder kroner.

Nå er altså noe av den benyttet til å kjøpe opptil flere tomter i et område hvor kommunen vil legge til rette for boligbygging. Reguleringsplanen for området ble sendt ut på andre gangs høring i forrige uke, til tross for protester både fra Mustad Bevreng og andre beboere i området.

Familien Mustad eier garden Nordre Lunde i Lillehammer i tredje og fjerde generasjon. Fabrikkeier Wilhelm Mustad kjøpte den tidligere lensmannsgarden av Gudbrand Fliflet i 1930.Garden er en av de største i Nordre Ål, med ca. 250 mål dyrket mark, 3000 mål skog, storfedrift og hester. Ole Smestad er gardsbestyrer, mens familien bor i Oslo og tilbringer helger og ferier på Nordre Lunde og setra på Nordseter.

Trenger jord
I forbindelse med revisjonen av kommuneplanen i 2006 sa familien Mustad at de var interessert i å kjøpe mer jordbruksareal for å styrke næringsgrunnlaget for garden ytterligere. Ruth Katharinas mor, Katharina Mustad, sa også i GD: «Lunde skal ligge urørt. Det blir aldri aktuelt for familien vår å foreslå tomtesalg. Vi trenger mer jord, og nøler ikke med å kjøpe dersom sjansen byr seg.» I samme intervju sa Mustad:

«Jeg håper lillehamringene tar til vettet og verner dyrket mark. Her opplever turistene at de kommer til et vakkert sted - nettopp på grunn av det vakre landskapet med dyrket mark og uberørt natur helt inn til bykjernen.»

I kommunens planarbeid har det hele tiden vært en forutsetning at fortettingen skal være basert på frivillighet. Og siden Mustad Bevreng ikke har tenkt å la området bygges ned frivillig, blir det ingen boligbygging på Midtenga i alle fall.

- Stilig!
Gunnhild Stugaard, fagansvarlig i kommunens planavdeling, synes Mustad Bevrengs private verneinitiativ er stilig.

- At en privat grunneier tar et slikt initiativ er spesielt. Jeg har aldri vært borti det før, sier Stugaard.

På planavdelingen er de ikke lei seg for det private initiativet fra Nordre Lunde, til tross for at de har brukt mye tid og penger på planarbeidet.

- Ekspropriasjon er helt uaktuelt. Vi har ikke noe stort ønske om å bygge ned dette området. Vi vil gjerne ha beitedyr i Norde Ål, og ut ifra et bevaringsperspektiv er det positivt.

Men behovet for boliger er fremdeles stort, og befolkningsveksten i Lillehammer er større enn beregnet, ifølge Stugaard.

Artikkeltags