Etterlyser strakstiltak i Maihaugenkrysset: – Ikke trygt for myke trafikanter

Beboere i nærheten av Maihaugenkrysset ønsker at det gjøres noe snarest med trafikksituasjonen. Særlig er det sikkerheten til myke trafikanter som bekymrer Jaap Rolfes og Geir Braaten, men også ankomsten til krysset fra Smegutua på vestsiden.