Stor oversikt – sjekk vannstanden her: Mjøsa har passert middelflom

Snøsmeltingen har pågått over lengre tid, som fører til økt vannstand i vassdrag og innsjøer. I Mjøsa er vannstanden høy, mens den synker i andre vassdrag i dalen.