Forslag fra forhandlingsutvalgene i Glommen og Mjøsen: GM Skog legges til Hamar

Dersom de tillitsvalgte, andelseierne og styrene i Glommen Skog og Mjøsen Skog enes om forslaget til fusjonering, blir navnet på det nye selskapet GM Skog og det skal administreres fra Hamar.