«Det pågår arbeid på stedet og veien åpnes ikke før natt til mandag», skriver politiet i Innlandet i en Twitter-melding ved 10-tiden lørdag formiddag.

Årsaken er et planlagt arbeid med å skifte ut ei togbru like nord for Moelv. Dette fører til at trafikken nordfra må gå opp i Brøttum og til fylkesveg 216, som er omkjøringsveg.

Statens vegvesen skal være på stedet for å sikre ordentlig skilting til omkjøringsveiene.

– I tillegg arrangeres det Rally Hedmark, slik at det er flere ting som skjer på vegene i Hedmark. Fylkesveg 3 er blant strekningene som er påvirket av dette, sier Hans Are Dahl hos Vegtrafikksentralen.