Vil utvide Rema 1000 i Moelv

Plan for utvidelsen: denne illustrasjonen følger med i dokumentene utbygger har sendt til kommunen. Tegning: Plan 1

Plan for utvidelsen: denne illustrasjonen følger med i dokumentene utbygger har sendt til kommunen. Tegning: Plan 1

Rema 1000 skal utvide på østsiden av bygget. Mye tyder på at utbygger vil få dispensasjon fra et rekkefølgekrav om at grøntareal skal være en integrert del av byggetiltaket.

DEL

– I og med at det kun er en liten del av området som berøres ved dette tiltaket så finner en det vanskelig å ivareta bestemmelsen, skriver Elling Bollestad i Ringsaker kommune til Ringsaker blad.

Det er søkt om utvidelse på 351 kvadratmeter. Det skal resultere i et nytt varemottak mot vest, samt et nytt tilbygg mot øst.

Øst Tek AS er ansvarlig søker.

Belcanto Invest er eier av bygget.

Artikkeltags