VINSTRA: Trøsten for bilistene som skal bruke vegen i framtida, er at ekstrakostnadene knapt vil merkes på bompengesatsen. Statens tar det meste.

Les også: Vil ha fullt trykk på E6 uansett

– Det står omtalt i stortingsproposisjonen hvordan merkostnader skal fordeles. For bilistene vil det bety 123 millioner kroner, eller 4–5 kroner på strekningen Ringebu-Otta, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Øyvind Moshagen.

Les kommentaren: Milliardlærepengen

– Men en milliard er mye penger. Har vegvesenet bommet totalt på kalkylene eller er det andre faktorer som spiller inn?

Årsaken er sammensatt, ifølge prosjektlederen. Siste kontrakt som ble inngått, Vinstra-Sjoa, ble 30 prosent dyrere enn beregnet og endte på 1,59 milliarder. Mye fordi entreprenørmarkedet er under press for tida. Det er mer enn nok å gjøre – og firmaene kan velge og vrake i oppdrag- med priser deretter, ifølge Moshagen.

Les også: Krever nye tak for E6

– Burde dere ikke forutsett det?

– Nei, det er vanskelig, om ikke umulig. Markedet har vært påpekt som et stort usikkerhetsmoment hele tida. Jeg mener vi har hatt fornuftige kalkyler hele vegen, det viser ikke minst anbudet på Frya-Vinstra hvor vi traff veldig godt. Men i det siste har markedet utviklet seg mye raskere enn antatt og vi var sånn sett uheldige og traff en «topp». Det fordyrer.

I tillegg kommer noe som vi betegner som «ytre faktorer». Flom og nedbør er eksempel på en slik faktor i Gudbrandsdalen, hvor det har kommet nye krav som gjelder for hele strekningen. Pluss på moms til slutt og det blir store summer av det, sier han.

Det er også viktig å nevne at den største faktoren i forhold til bompengesatser, i tillegg til utbyggingskostnad, er renteutviklingen. Får en lave renter, som bompengeselskapet har gjort til nå, så veier dette opp en bompengeøkning. Men dette ser en først i 2016, ifølge prosjektlederen.

Dyrere?

– Hva da med utbyggingsetappe to; Ringebu-Frya og Sjoa-Otta i 2018? Er det bare å plusse på en milliard til der også?

– Det vet vi ikke. Stortingsproposisjonen for denne skal etter planen behandles i 2015 eller 2016. Vi jobber for at det skal bli kontinuerlig utbygging på hele strekningen fra Ringebu til Otta.

– Kan fase 2 bli skyvd ut i tid hvis det blir vesentlig dyrere?

– Det kan ikke jeg svare på. Det er opp til politikerne å bestemme, sier Moshagen.

Les også: Må si nei til gjester dagleg

Normalt svingende

Prosjektsjef i Implenia, Trond Johansen, bekrefter at det er «stor virksomhet i landet for tida» og at det kan være vanskelig å beregne utbyggingspriser.

Implenia-Aurstad vant anbudet på E6-strekningen Vinstra-Sjoa og er nå i full gang.

– Markedet svinger, eller er vekslende, vil jeg vel heller si. På en del områder kan det bli dyrere, på andre områder billigere. Jeg vet blant annet at det er en del ledig kapasitet i forhold til tunnelutbygging for tida. Generelt er Vinstra-Sjoa en stor jobb som skal gjøres på kort tid. Det er ikke så enkelt å beregne sånne kostnader på forhånd. Det ble gitt tre anbud på jobben, en var dyrere enn oss, den andre noenlunde lik, sier Johansen.

Les også: Økt dieselavgift gjør E6-utbygging dyrere