Gå til sidens hovedinnhold

– Nå er grensa nådd

Artikkelen er over 8 år gammel

Ordfører Ole Muriteigen vil ikke ha noe av at verneinteresser stopper nytt butikkbygg på Harpefoss.

Nytt Kiwi-bygg på Harpefoss ønskes bygd på en tomt rett overfor Heggerud gård. Men 52 rydningsrøyser fra middelalderen stopper trolig planene.

– Vi har nylig hatt en sak om Rondane-plan der gardsbruk på Kvarvet var i ferd med å bli omfattet av leveområdet for villrein. Det beste alternativet for kraftutbyggingen av Fossåa stoppes på grunn av en hvit sopp. Og nå skal Kiwi-utbyggingen stoppes på grunn av steinrøyser. Vi er stolte av kulturarven vår. Det er viktig, men verneinteressene gir oss nå så store utfordringer at de stopper en framtidig utvikling i kommunen, mener Muriteigen.

– For streng tolkning

Han beskriver Kiwi-planene som en svært god sak for kommunen.

– Vi har en investor som vil bygge, en grunneier som vil, en kommune som vil og det er et godt kundegrunnlag for en butikk. Det kan resultere i en ny og flott butikk på Harpefoss. Hvis et slik prosjekt skal stoppes av ei steinrøys, da er grensa nådd. Tolkningen av kulturminneloven må være for streng, mener ordføreren. En utgraving i dette området mener Muriteigen vil koste utbygger halvannen million ekstra.

– Det gjør økonomien i slike prosjekter anstrengt.Muriteigen vil nå utfordre stortingspolitikerne og alle parti, til å ta en debatt om vern og samfunnsinteresser.

Kan ikke leve av kulturminner

– Når vi ser utfordringene verneinteressene gir oss, må dette tas tak i. Flom, rovdyrutfordringer og verneinteresser stopper utviklingen. Midtdalen kan snart begynne å sammenligne seg med Finnmark. Med disse utfordringene får vi ikke vekst og utvikling. Alt dette kan ikke gå foran næringsutvikling og samfunnsinteresser. Det går ikke an, mener han.

– Er ikke verneinteressene viktige?

– Jo, men vi kan ikke leve av kulturminner. Det må være mulig å få til en utvikling. Det er begrenset hvor mange steinrøyser og kullgroper vi skal ta vare på, mener ordføreren i Sør-Fron. GD har vært i kontakt med Riksantikvaren om saken, men de har ikke fått saken tilsendt og vil derfor ikke uttale seg foreløpig. Fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen sier at Riksantikvaren er orientert om denne saken.

– Nest steg er å vente på søknad fra utbygger. Og da blir saken behandlet av Riksantikvaren, sier han. Mathisen mener det må finnes en tomt der det ikke er så stor konflikt med kulturminnene.

Kommentarer til denne saken