Nå skal gjennomsnittsfarten måles

Samferdselsministeren vil innføre fotobokser som måler gjennomsnittsfart over en strekning.

Samferdselsministeren vil innføre fotobokser som måler gjennomsnittsfart over en strekning.

Artikkelen er over 10 år gammel

Fra neste år kommer fotoboksene som måler gjennomsnittsfarten du kjører i.

DEL

E6 i Gudbrandsdalen blir blant de første strekningene med bruk av fotobokser som måler gjennomsnittsfart når det nye trafikksikkerhetstiltaket innføres i 2009.

- Vi har fått gode signaler om at E6 i Gudbrandsdalen vil få dette på plass så fort som mulig etter igangsettingen, en gang i løpet av 2009, sier Kjell Seim, distriktssjef i Statens vegvesen Gudbrandsdal.

Den første strekningen som skal få måling av gjennomsnittsfart med fotobokser er E18 gjennom Telemark.

Farten dreper

Det har lenge vært en debatt om hvorvidt gjennomsnittsmåling skal gjennomføres etter at ordningen ble gjennomført som et prøveprosjekt i Lillehammer.

Nå har samferdselsministeren bestemt at det skal gjennomføres. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) tar sikte på å orientere Stortinget om en slik beslutning i Stortingsproposisjon nr. 1 (2008-2009).

- Vi vet at høy fart er medvirkende årsak i halvparten av dødsulykkene i Norge. Fart påvirker også hvor store konsekvensene av trafikkulykkene blir. Dette er et godt virkemiddel for å øke trafikksikkerheten. Det er viktig å få farten ned på hele strekninger, ikke bare på ett punkt, sier trafikkdirektør Ole Chr. Torpp i Statens vegvesen.

Prøveprosjekt

Vegvesenet har vært meget positive til å igangsette gjennomsnittsmålinger helt siden prøveprosjektet ble gjennomført nord for Lillehammer. Det skjedde i forbindelse med nullvisjonsprosjektet i 2005 og 2006. Erfaringene fra prøveprosjektet viste at det tekniske utstyret virker like bra som de vanlige fotoboksene.

- Det å måle bilenes gjennomsnittsfart over en lengre strekning, styrker arbeidet med å hindre fartsovertredelser og vil forbedre trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete, i forbindelse med at Samferdselsdepartementet vil innføre strekningsbasert automatisk trafikkontroll.

- Vi vil jobber hardt for å få til strekningsvis ATK på E6 gjennom Gudbrandsdalen, og mener dette er et av de viktigste trafikksikkerhetstiltak vi kan sette i gang med på den ulykkesbelastede E6, sier Kjell Seim.

Slik måles farten

Den nye ordningen med strekningsbasert automatisk trafikkontroll innebærer at fotoboksene måler bilenes gjennomsnittshastighet mellom ulike punkter. Bilister som holder for høy gjennomsnittsfart vil bli bøtelagt.

Systemet fungerer ellers ved at nummerskiltet på alle kjøretøy blir fotografert i den første fotoboksen. Tre-fire kilometer senere blir kjøretøyet fotografert på nytt. Gjennomsnittsfarten på strekningen blir så regnet ut. Dersom du har kjørt lovlig, blir bildet slettet. Har du kjørt ulovlig, blir det behandlet på samme måte som i vanlige fotobokser.

Artikkeltags