DOVRE: - Jeg har levd i et smertehelvete helt til etter at jeg fikk operasjon av nakke og rygg i Tyskland. Det norske helsevesenet ga meg opp. To vellykkede operasjoner i Tyskland i 2001 kostet meg 316.000 kroner. Men den norske staten ville ikke betale utgiftene for meg. Jeg fikk et blankt avslag midt i fleisen.

Olga Rindal stevnet den norske staten for Oslo tingrett i 2005. Hun ville ha dekket utgiftene etter operasjonene i Tyskland.

Tingretten frifant staten, og påla Olga Rindal å betale statens saksomkostninger, 80.000 kroner. Venner startet innsamling for henne.

- Advokaten min, Ola Strømsmoen fra Oslo, og jeg får nå saken opp i EFTA-domstolen i Luxembourg i løpet av 2008. Domstolen skal ta stilling til om den norske stat kan nekte å betale for operasjoner utført i utlandet så lenge helsevesenet i Norge tydeligvis ikke strekker til. Saken blir ansett som en prinsippsak for EFTA-domstolen, sier Olga Rindal.

Les mer i GDs papirutgave fredag.