Nansen Fredssenter får fornyet støtten til dialogarbeid i Norge og internasjonalt, gjennom statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober.

I kapittel 255 i statsbudsjettet skriver regjeringen: «Målet med tilskottet er å bidra til at Nansen Fredssenter kan tilby kurs og opplæring og drive dokumentasjon og formidling for å fremme arbeidet for dialog, fred, menneskerettar og forsoning».

Ikke rom for økt aktivitet

- Det er viktig for Norge og for verden at arbeidet for dialog fortsetter, og derfor er denne støtten meget viktig, sier Alfredo Zamudio, direktør for Nansen Fredssenter. Vi har mye å glede oss over, men midlene for 2019 gir ikke rom for økt dialog-aktivitet for Nansen Fredssenter, og det er mange i Norge og internasjonalt som ber om vår bistand med dialog, sier Zamudio.

Dialog har vist seg å være et effektivt middel mot radikalisering og polarisering. Hat-prat er i vekst og nye stemmer nøler med å delta i debatten. Dialog mellom mennesker med ulike politiske synspunkter er en meget viktig motvekt mot radikalisering, fordi gjennom dialog oppdager mange at de har noe vesentlig til felles: nemlig respekt for demokrati og menneskerettigheter, ifølge Zamudio.

- Inkluder kvinner

- Statsbudsjettets økning til arbeid på Vest-Balkan er også svært positiv. Krig har langvarige konsekvenser selv etter at veier og bygninger er gjenoppbygget. Årets Nobel fredspris viser også at Norge må satse mye mer på å inkludere kvinner i fredsprosesser, og på bekjempelse av seksuelle overgrep mot kvinner i krig og konflikt, sier Zamudio.