LILLEHAMMER: På oppdrag fra NHO Reiseliv har Menon Economics utarbeidet en rapport som sier hvor mange som er ansatt i reiselivsnæringen i 200 norske kommuner. Rapporten sier også hvor mye dette genererer i skatteinntekt for den enkelte kommune.

Forskjellene i GD-land er store.

– Reiselivet er en viktig sysselsettingsmotor i Oppland. Reiselivet bidrar til utvikling og sysselsetting lokalt. Eksempelvis Lilleputthammer er en viktig bærebjelke for unge i Lillehammer-regionen. Hver sommer har reiselivsbedriften 150 sommerferievikarer der 100 av de er under 18 år. De ønsker å gi ungdom en positiv opplevelse slik at de ønsker seg tilbake. Dette er en positiv gevinst for langsiktig rekruttering og ikke minst sysselsetting av den yngre arbeidsstokken, sier NHO-sjef Jon Kristiansen i en pressemelding.

Lillehammer har ifølge rapporten 1.340 ansatte i reiselivsnæringen. Dette fordeler seg på 965 årsverk. Til sammen utgjør det 39,5 millioner kroner i kommunale skatteinntekter.

– Dette er interessante tall fordi vi har lenge visst at Innlandet er en av Norges største reiselivsregioner, men nå har vi endelig fått tallfestet betydningen av reiselivet for kommunene. Rapporten viser at reiselivet er en viktig sysselsetter, og genererer store inntekter til Opplands kommuner, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Det er ingen i nærheten av Lillehammer på listen. Lesja er i helt andre enden med bare 31 ansatte fordelt på 10 årsverk. Det genererer 400.000 kroner i kommunale skatteinntekter.

Reiselivet i fylket sysselsetter samlet 3.340 årsverk, ifølge NHO.