Siste nytt fra næringslivet: Nytt holdingselskap i Lillehammer og ny daglig leder på Pellestova

GD gir deg som vanlig det ferskeste fra næringslivet i dekningsområdet vårt. Her fra 3.–4. januar.

DEL

Rydlandsholm Holding AS er et nyregistrert selskap i Lillehammer med formålet å eie aksjer og andeler i andre selskaper. Forretningsadressen er Marmorvegen i Lillehammer og styrets leder er Thomas Flakne Lund, med adresse Skjetten.

Nyregistrering: Sadaf Sheikh's Grill

På adressen Storgata 34 i Lillehammer, der Omars Pizza i dag holder til, er det nyregistrert et enkeltpersonforetk med navnet Sadaf Sheikh's Grill. Formålet er salg av gatekjøkkenmat og innehaver er Sadaf Omar Sheikh, Lillehammer.

Siste nytt fra næringslivet

GD følger kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene (Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Partiregisteret, Konkursregisteret og Stiftelsestilsynet) som vedrører vårt distrikt.

Les alle næringslivsloggene her

GD publiserer disse fortløpende etter hvert som kunngjøringene er gjort offentlige i registrene.

Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør blant annet registrering av nye foretak, viktige endringer, oppløsning og sletting.

Hvis et foretak meldes oppløst, kan det være fordi det går over til en annen selskapsform.

Konkursregisteret registrerer opplysninger om alle konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Registeret kunngjør beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.

Stiftelsestilsynet fører Stiftelsesregisteret, som registrerer alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling.

Daglig leder ved Pellestova Hotell

Per Christian Nilseng er registrert som daglig leder ved Pellestova Hotell AS, adresse Hundersætervegen i Øyer.

Storøya Camping AS i Skjåk er slettet i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Styret i Stavsplassen SA på Tretten er endret: Svein Reistad fra Tretten er styrets leder, Irene Lien er nestleder, Pål Haugstad Marit Furuhaugen og Odd Stensrud er styremedlemmer, mens Bjørn Børde og Oskar Aarnes er varamedlemmer.

Artikkeltags