Gå til sidens hovedinnhold

Navarsete kom med penger og prestisje

Artikkelen er over 8 år gammel

– Det var ingen tvil. Høgskolene i Lillehammer og Gjøvik hadde en meget sterk søknad og er derfor tildelt innovasjons-studiet for kommunesektoren.

Statsråd Liv Signe Navarsete skrøt uhemmet av høgskolene i Oppland og deres arbeid med å etablere et innovasjonsstudium for kommune- sektoren.

– Dette kan bli starten på noe langt større, sa Navarsete, som også hadde med seg 1,5 millioner kroner i startkapital.

Lyktes

Høgskolene i Lillehammer og Gjøvik (HiL og HiG) har arbeidet med igangsetting av et innovasjonsstudium for ansatte i kommunesektoren i lang tid.

Det var 11 universiteter og høgskoler som søkte om igangsetting. Bare høgskolene i Oppland lyktes. Dette betyr stor faglig prestisje.

– Vi er klare, sier professor Rolf Rønning, som har ledet arbeidet med å få etablert studiet.

Målet med innovasjonsskolen er å bidra til en innovasjonskultur i kommunene. Det skal medvirke til at de ansatte i kommunene skal lære om innovasjonsprosesser og hvordan de skal planlegge og gjennomføre dette.

– Vi har nådd det første målet, nå gjenstår det å bruke innovasjonsskolen til å bli en vitamininnsprøytning for innovasjonsarbeidet i kommunene, sier Rønning.

Utfyller hverandre

HiL-professoren understreker også det gode samarbeidet mellom HiL og HiG.

Sistnevnte foreslås nå som et nav for forskningsdrevet innovasjon i omsorgssektoren. Dette skal knyttes opp mot det miljøet som får ansvaret for den kommunale innovasjonene, ifølge Stortingsmelding 29 (Morgendagens omsorg.)

– HiL og HiG utfyller hverandre, og med det nye studiet kan vi bli de mest innovative høgskolene i landet. Det er viktig for oss at vi får lede opplæringstilbudet i kommunal innovasjon siden kommunene er hjørnesteiner i det offentlige Norge, sier Rønning.

Særpreg

Han hevder det offentlige har mye å lære av privat sektor når det gjelder innovasjon.

– Men det er noen offentlige særpreg som man ikke kan hoppe bukk over. Kopiering blir for enkelt. Det er også mye å lære av offentlig-privat samarbeid. På dette feltet samarbeider HiG og HiL med Raufoss-miljøet, som er langt framme når det gjelder forskningsdrevet innovasjon. Men kommunal sektor kan også lære av innovasjoner i det offentlige selv, ikke minst av andre kommuner. For det er like stor innovasjonsaktivitet i offentlig sektor som i privat.Velferd og skole/førskole er tunge kommunale sektorer hvor det er potensial for drive utvikling og innovasjon for å kunne utnytte ressursene bedre.

Det tas sikte på å starte opp studiet i januar 2014.

Kommentarer til denne saken