Fredag ble totalforbudet mot åpen ild i Sel, Lom og Våga er opphevet, melder Vågå brannvesen på sin Facebook-side.   

Selv om totalforbudet er opphevet gjelder alminnelige regler gitt gjennom forskriften om brannforebygging paragraf 3. Forskriften stiller generelle krav til aktsomhet.

På sin Facebook side minner derfor Vågå brannvesen om at det generelle bålforbudet i perioden 15.april til 15. september fortsatt gjelder. Enkelt forklart betyr dette at det fremdeles er forbud å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark.   

Innenfor det generelle forbudet tillates likevel bruk av tilrettelagte bålplasser og steder som opplagt ikke er brannfarlige.

Vågå brannvesen gjør oppmerksom på at gårdbrukere som ønsker å brenne kvist og annet trevirke kan gjøre det på innmark men at det må meldes i fra til Alarmsentral Brann Innlandet.

I samme melding retter brannvesenet en takk for at folk har vist stor forståelse for totalforbudet, og på den måten bidratt til å unngå store menneskeskapte skogbranner.