I går valgte National Geographic å publisere en artikkel om denne forskningen. Det er ikke dagligdags at det internasjonale magasinet gir Oppland spalteplass.

Mennesket tilpasset seg klimaet

Oppland fylkeskommune står bak artikkelen i samarbeid med Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, University of Oxford og University og Cambridge. Artikkelen oppsummerer de funnene som har blitt gjort i takt med at isen i fjellet har smeltet og forteller om menneskenes klimatilpasning.

Funnene viser at befolkningen i Nord-Gudbrandsdalen ikke ble passive offer for de endrede klimatiske forholdene under denne kuldeperioden. De tilpasset seg aktivt de nye forholdene.

Fornøyd fylkesordfører

– Wow! National Geographic skriver om brearkeologien i Oppland. Interessante historiske perspektiver på klima og levesett, skriver fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, på sin Facebook-side.

På fylkeskommunens nettsider utdyper han sitt utspill.

– Brearkeologien i Oppland er i verdensklasse! På vegne av Oppland fylkeskommune vil jeg understreke hvor stolte vi er av den jobben som gjøres av dyktige fagfolk. Det er interessante historiske perspektiver på klima og levesett som smelter fram under isen, og det klarer vi å fange opp før det er for sent. Det er tøft at dette arbeidet også omtales av National Geographic.