- Norges ære står på spill

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

- Utvisningen av Louis Darren handler om en familie som er blitt urimelig behandlet av myndighetene. Norges humanitære ære står på spill.

DEL

LILLEHAMMER: Det er Kjetil Kjenseth som sier dette til GD. Han er kommunestyremedlem i Gjøvik for Venstre og arbeider som politisk rådgiver for partiet i kommunalkomiteen på Stortinget. - Jeg ser det som min oppgave å sette søkelys på saken fra mine politiske ståsteder og som sambygding med ekteparet Skundberg Darren.

Utlendingslov

Kjenseth har ingen tro på at den nye utlendingsloven blir fremmet i juni. Til det er uenigheten innad i regjeringen for stor. Dette er en lov som er forventet å signalisere en oppmykning av behandlingen av utlendingssakene. - Lovforslaget er blitt utsatt flere ganger. Nå skal forslaget fremmes i juni. jeg tror den vil bli utsatt nok en gang. Det betyr at utlendingsloven ikke blir behandlet før etter valget. Politikerne vil unngå at både utlendingsloven og Darren-saken skal blir temaer i valgkampen, hevder Kjenseth. Med slike utsikter mener Venstre-politikeren fra Biri at høyst sannsynlig vil ny utlendingslov bli fremmet tidligst i oktober eller november, hvis i det hele tatt i 2007. Og imens venter kommunalkomiteen og dens leder Tore Hagebakken (Ap) på lovforslaget.

Unik sak

- Vil en ny utlendingslov få noe å si om Louis Darren har framtid i Norge? - Darren-saken er unik. Det burde være uproblematisk for regjeringen og norske myndigheter å utsette hele avgjørelsen om Darrens oppholdstillatelse til loven er vedtatt. Den vil neppe skape presedens, tror Kjenseth. - Saken skal behandles i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hva hvis Darren får medhold i at norske myndigheter har krenket hans rettigheter som menneske? - Da vil Norges humanitære ære stå på spill. Slik saken står nå, virker det ikke som myndighetene har tatt inn over seg Darrens situasjon. Siden utvisningsvedtaket er han gift og har stiftet familie. Likevel har de sendt ham ut av landet, sier Kjenseth.

Artikkeltags