Det norske rentenivået skal videre oppover, og innen tre år kan vi ha boliglånsrenter på rundt 4 prosent.

Norges Bank hever som ventet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Torsdagens renteøkning er den første siden 2011. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund vil renteøkningen markere en ny tid for 333.000 boligeiere. For så mange norske boligeiere har aldri opplevd en renteøkning.

– Den første renteøkningen vil bety lite for husholdningens økonomi, og det er heller ikke gitt at det slår ut i høyere boligrente for alle, men det store spørsmålet er hvordan sentralbankens rentesignal vil påvirke folks atferd, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han tror at etter hvert som det kommer flere rentehevinger kan vi forvente at det vil dempe den usunne pris- og gjeldsutviklingen som har vært i deler av landet under årene med rekordlave renter.

Økningen fortsetter

Torsdagens økning av styringsrenten i Norges Bank er bare første steg mot et høyere rentenivå. Prognosene i Pengepolitisk rapport anslår at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021. For å nå gradvis opp til en styringsrente på 2 prosent, er det grunn til å tro at vi de neste tre årene kan få fem renteøkninger på «en kvarting». Allerede første kvartal 2019 varsler sentralbanken renteøkning nummer to.

En styringsrente på 2 prosent fra Norges Bank innebærer at boliglånsrenten vil øke fra et gjennomsnitt på 2,5 prosent i dag til i underkant av 4 prosent i 2021, ifølge rapporten.

Vekst i økonomien

Renteøkningene er et sunnhetstegn for norsk økonomi, og baserer seg på at oppgangen fortsetter.

– Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent, skriver Norges Bank i sin begrunnelse for økningen.