Årets planer for byggearbeid og vedlikehold på Dovrebanen Sør er klare, melder Bane Nor. Jernbanen stenges i korte perioder, og NSB setter opp alternativ transport.

Dette er planlagte arbeidshelger:

  • Lørdag 14. april kl. 07.00 til mandag 16. april kl. 05.00: Arbeider mellom Eidsvoll og Tangen.
  • Lørdag 5. mai kl. 20.40 til søndag 6. mai kl. 06.50: Arbeider mellom Hamar og Fåberg.
  • Lørdag 26. mai kl. 06.55 til søndag 27. mai kl. 18.30: Arbeider mellom Eidsvoll og Fåberg. Det skal også jobbes på Gardermobanen og videre nordover langs Dovrebanen, noe som betyr at det er stengt for ordinær trafikk mellom Gardermoen og Trondheim.
  • Lørdag 16. juni kl. 21.25 til søndag 17. juni kl. 08.00: Arbeider mellom Eidsvoll og Hamar.
  • Lørdag 1. september kl. 06.00 til mandag 3. september kl. 04.00: Arbeider mellom Eidsvoll og Hamar. Det skal også jobbes på Gardermobanen og videre nordover langs Dovrebanen, noe som betyr at det er stengt for ordinær trafikk mellom Gardermoen og Trondheim.
  • Lørdag 22. september kl. 06.00 til mandag 24. september kl. 04.00: Arbeider mellom Eidsvoll og Hamar.

Også i 2018 skal Bane NOR fornye og vedlikeholde deler av Dovrebanen. Det overordnede målet er en sikrere og mer punktlig reise for passasjerer og gods. På planen står blant annet videre arbeid med forberedende renseverk, to brubytter og utskifting av skinner og sviller, skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Noen oppgaver krever mer tid enn korte økter mellom passerende tog. Vi samler disse arbeidene i seks intensive helger for å forstyrre trafikken minst mulig, opplyser banesjef Dovrebanen Sør, Anders Nicolaysen.

4.000 sviller

– Til sammen skal vi bytte 4.000 sviller på strekningen mellom Eidsvoll og Fåberg. Videre fortsetter arbeidene med forberedende renseverk, og i år blir vi ferdige med strekningen fram til Fåberg, sier banesjefen.

For å gi klar bane til renseverket har prosjektet gravd grøfter, lagt rør og fjernet kantstein på hele strekningen mellom Hamar og Fåberg. Dette betyr at Dovrebanen Sør vil være klare til å ta imot renseverket i 2019.

 

  

 

To bruer

– Videre skal drensanlegg på strekningen vedlikeholdes og utbedres slik at vi er bedre rustet mot økte nedbørsmengder som følge av klimaendringene. I år skal vi også bytte ut to korte stålbruer ved Trangerud mellom Lillehammer og Bergseng og Bergsodden mellom Moelv og Bergsvika. Bruene erstattes med bruer som har gjennomgående ballast, slik at jernbanen er bedre sikret mot blant annet solslyng, forteller Nicolaysen.

– Hamar stasjon står foran en storjobb, og i løpet av en intens arbeidshelg skal til sammen fire veksler og ett sporkryss byttes ut, sier han.

Flomsikring

Bane Nor skriver at i januar ble fase 2A av flomsikringsprosjektet av Årettaelva avsluttet. Sikringstiltakenes første fase startet i 2015 da det ble lagt inn en ekstra kulvert ved siden av den eksisterende kulverten. Nå er arbeidene på nedsiden av kulverten utført, og i år starter arbeidene på oversiden av sporet, der det blant annet skal etableres en fangdam.

Arbeidene med rassikring av Dovrebanen Sør fortsetter også i år, og jobben med å skifte gamle tremaster med nye i stål holder fram, opplyser Bane Nor.

Endring i avgangstidene

Det er særlig strekningen mellom Eidsvoll og Hamar som må holde stengt for vanlig togtrafikk i perioder på grunn av vedlikehold og fornyelsesarbeid. Siste helgen i mai og første helgen i september stenges jernbanen fra Gardermoen til Trondheim grunnet omfattende vedlikeholdsarbeider.

NSB setter opp buss for tog når Bane Nor arbeider på jernbanen. I enkelte tilfeller vil bussene kjøre tidligere enn det som står i togruten, for å korrespondere med tog videre. Rutetidene for buss er oppdaterte på nsb.no og i NSBs mobilapp.

Se opp for arbeidstog!

Selv om den ordinære togtrafikken blir innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. Bane Nor minner om at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planovergangene.