Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen har det siste døgnet vært så store at farenivået ble hevet til rødt, og opprettholdes på det nivået også torsdag. NVEs geologer er overrasket over den voldsomme aktiviteten.

– Vi har tvilt oss fram til det røde farenivået, noe som har vist seg å være riktig. Det er overraskende at det har vært såpass store bevegelser, sa seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) under en orientering sammen med ordføreren i Rauma og politiet i Rauma kulturhus i Åndalsnes torsdag formiddag.

Gjennom natten falt det mindre nedbør enn varslet, men selv 10 millimeter på ett døgn førte til at det ble registrert kraftige bevegelser både i den nedre og den øvre delen av fjellpartiet.

– De små mengdene som kom, har gitt veldig store reaksjoner i fjellet. Døgnhastigheten har vært over 60 centimeter i den øvre delen og 2 centimeter i den nedre delen. Denne hastigheten fortsetter torsdag – det er stor aktivitet i fjellet, sier Blikra.

Nedre del avgjør

NVE-geolog Lene Kristensen hadde vakt gjennom torsdagsnatten. Hun forteller til NTB at døgnhastigheten på det meste var oppe i 65 centimeter i et lite område av den øvre delen av Veslemannen torsdag morgen.

– Det er mer enn vi har målt noen gang tidligere, sier Kristensen.

I et større område av den øvre delen av Veslemannen er bevegelsene målt til rundt 15 centimeter i døgnet. Det er likevel bevegelsene i den nedre delen som kanskje er mest interessant.

– Vi har hatt betydelig økning i den nedre delen, med en hastighet som har økt fra 3 millimeter til 2 centimeter per døgn nå. Det er den nedre delen av fjellpartiet vi følger ekstra nøye med på – den styrer om det kommer til å gå et ras – i alle fall om det vil gå et stort ras, sier Kristensen.

Umulig å vite når

Det er fortsatt umulig å si når et ras vil gå og hvor store bevegelsene må være og hvor mye nedbør som må komme for at det skal skje. De stupbratte delene av Veslemannen gjør det umulig for NVE å gjøre eksakte beregninger. Men akselerasjonen gir gode indikasjoner.

– Når hastighetene er så store som nå, er det stor fare for ras. Samtidig har det vært relativt konstant hastighet de siste timene, så vi forventer at vi vil se enda en økning i hastighetene før raset går, sier Lene Kristensen.

Selv om prognosene er usikre, er det varslet mer nedbør de kommende dagene, både som regn og snø. Ettersom selv små nedbørsmengder fører til kraftige bevegelser, velger NVEs geologer å opprettholde det røde farenivået inntil videre.

Sjuende evakuering

Det forhøyde farenivået onsdag kveld førte til at ni beboere måtte evakueres for sjuende gang fra det rasutsatte området i Romsdalen. Forrige gang var 10. august, og NVE varslet allerede den gangen at det ville bli flere evakueringer utover høsten.

Alle de evakuerte er innlosjert i campinghytter, en ordning som fungerer godt, sier ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune.

– Jeg snakket med dem i dag tidlig. De er selvfølgelig spente på situasjonen og slitne ettersom dette er sjuende gang de må evakueres, sier Hustad.

Allerede tidlig natt til torsdag hadde Sivilforsvaret opprettet både sperringer og lyttepost i området. Fra før er Raumabanen stengt mellom Bjorli og Åndalsnes som følge av rasfaren. Ordfører Hustad forteller at de ikke har fått sanket inn sauene som går på beite i området.

NVE, politiet og kommunen planlegger en ny orientering om situasjonen i kulturhuset i Åndalsnes torsdag klokken 18.