Onsdag påviste Statens naturoppsyn at ei søye var tatt av bjørn inne i ei seterkve ved Fredriksætra nord i Sør-Fron kommune.

- Undersøkelsen viste at kadaveret var 3-4 dager gammelt, sier rovviltkontakt Mogens Lorentzen i Statens naturoppsyn.

Det har tidligere vært gitt tillatelse til bjørnejakt i dette området, som utgikk 16. juni.

Nå har Fylkesmannen i Oppland forlenget tillatelsen for skadefelling fra 1. juli til og med 15.juli.

Tillatelsen gjelder for områdene Gudbrandsdalslågen fra Kvam til Sødorp, opp langs fylkesveg 401, til Gålå, videre langs vei til Svatsum i Gausdal, langs vegen til Revsjøen og stien videre til kommunegrensa for Gausdal i vest. Videre går området langs kommunegrensa nordover, og langs kommunegrensa Nord-Fron - Vågå til Gudbrandsdalslågen. Og opp langs Lågen til Kvam.