Aksjonærene vant ikke fram i meierikonkurs

Artikkelen er over 2 år gammel

Eidsivating lagmannsrett mener det var en klar sannsynlighetsovervekt for at styret i Urtehaven AS, tidligere Lillehammer Ysteri, kunne begjære oppbud.