Mjøsen Skog og Glommen Skog ett skritt nærmere milliardfusjon

Mjøsen Skog og Glommen Skog skal fusjonere. Etter et møte med de tillitsvalgte i Glommen Skog mandag de ett skritt nærmere.

Mjøsen Skog og Glommen Skog skal fusjonere. Etter et møte med de tillitsvalgte i Glommen Skog mandag de ett skritt nærmere. Foto:

DEL

Tirsdag ga de tillitsvalgte i Glommen Skog sin tilslutning til styret for å arbeide videre med en fusjon med Mjøsen Skog. Dersom fusjonen går gjennom, vil den nye organisasjonen ha 7.500 andelseiere, en omsetning på tre millioner kubikkmeter og to milliarder kroner, og en egenkapital på 900 millioner.

– Jeg opplevde et møte preget av vilje og humør med gode innspill til det pågående fusjonsarbeidet. Alle skogeierområdene er positive til fusjon mellom Glommen og Mjøsen, og styret fikk med seg flere viktige momenter i de videre fusjonsforhandlingene, sier styreleder Ole Th. Holth.

De tillitsvalgte var spresielt opptatt av plasseringen av hovedkontoret, økt næringspolitisk styrke og bedre involvering av Glommens andelseiere i prosessen, og vektla styrken i en desentralisert organisasjon og fastholdt hvor viktig det er at skogbrukslederkorpset må styrkes heller enn å svekkes, ifølge styrelederen.

– Tillitsvalgte var opptatt av å forankre løsningene i en åpen  dialog med andelseierne. Blir framdriften som forventet, vil vi ha en full høringsrunde blant andelseierne. Nå går vi videre med fusjonsforhandlingene med formål å etablere en ny, sterk organisasjon til beste for skogeierne, sier Holth.

Artikkeltags