Pengene skal ha vært arven Bjørnstjerne Bjørnsons oldebarn, Maria, fikk da faren, Bjørn Albert Bjørnstjerne Bjørnson døde. Lørdag skrev avisa Dagens Næringsliv (DN) at det dreide seg om 10 til 12

millioner kroner.

På den tiden var Olemic partner i advokatfirmaet Eggen &Thommessen. Han var også leder i Lillehammer Høyre. Dessuten var Maria Bjørnson firmenningen hans.

Arvepengene skal ha blitt plassert i en trust ved navn Mischca. Til DN sier stortingspresidenten at han viste at trusten skulle opprettes i et skatteparadis, at det var av skattemessige hensyn, og at Maria ikke

da visste i hvilket land hun skulle bo. NB: Hun ble britisk statsborger to år senere, altså i 1989.

På spørsmål om Olemic Thommessen hadde betenkeligheter med det han gjorde, svarer han nei, fordi det var lov i England for Maria Bjørnsons del. Han viser dessuten at det for et kvart år hundre side ikke

var samme oppmerksomheten og kunnskapen om problemene med skatteparadis, som det er i dag.

Men hadde det vært i dag, svarer han at han absolutt ville hatt problemer med å gjøre det han gjorde den gang. «Risikosport» kaller han befatning med skatteparadis.

Thommessen står fortsatt som formell stifter av Mischca. Han skal imidlertid ikke ha blitt tilgodesett etter at Maria døde i 2002 og hennes mor året etter. Det fantes heller ikke arvinger til pengene.

DN skriver at lillehamringen i ti år skal ha vært i konflikt med forvalterne av formuen, blant annet fordi han ikke har fått vite hvordan pengene er forvaltet. Dessuten krevde han styret kastet.

Men i 2012 ble det inngått forlik. Thommessen vil overfor avisa ikke røpe innholdet, men presiserer at det vil komme penger til en norsk stiftelse. Hvor mye er ikke kjent.

NB: Å opprette trust i skatteparadis har tradisjonelt vært en måte å unngå innsyn i hvor pengene kommer fra og slippe å betale skatt.