Onsdag ettermiddag presenterte forhandlingsutvalget i Oppland og Hedmark fylkeskommune hvordan fundamentet for et sammenslått fylke skal bli. Det gjorde de under en pressekonferanse på Honne konferansesenter på Biri.

Se opptak av hele pressekonferansen i videoen på toppen av artikkelen.

– Prosessen har vært krevende, men det er beskrivende at ingen er en taper her. Vi skal bygge en slagkraftig fylkeskommune. Vi har gitt og vi har tatt, også er vi enige om navn, styringsform og fordeling av arbeidsplasser. Jeg tror dette blir veldig bra, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Oppland til GD etter at planene var lagt fram.

Da hadde utvalget presentert Innlandet som det nye navnet - og Hamar som hovedsete.

– Vi har lagt et godt gnnlag, som skal gjennom fylkestingene. Dette er et godt grunnlag for at alle, fra alle områder, skal føle tilhørighet, sa fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen i Hedmark til GD.

VIDEO: Fylkeslederne: - Vi har lagt et godt grunnlag

Samles i januar

Det neste steget for det sammenslåtte fylket er et felles fylkesting i midten av januar. Da skal de samme punktene som onsdag ble presentert legges fram.

– Deretter skal vi over de to neste årene smelte sammen til ett, sa Even Aleksander Hagen.

– Forhandlingsutvalget er ikke ferdig med alt. Vi har igjen en liten jobb over nyttår. Vi har kommet så lnagt på viktige punkter at det er riktig å fortelle hva som vil være kjernen i det vi skal legge fram for fylkestingene, sa fylkesordfører Per Gunnar Sveen i sin innledning på pressekonferansen.

Det ble presentert at hovedsetet for sentraladministrasjonen skal ligge i Hamar. Politisk og administrativ ledelse legges også til Hamar. Videre blir det en funksjonsfordeling mellom Hamar og Lillehammer, som betyr at Lillehammer får kulturarv, fylkesarkivet, transport og jernbane.

Fakta om fylkessammenslåing

  • Fylkeskommunene i Hedmark og Oppland blir slått sammen fra 1.januar 2020
  • Fylkesmannen (statens representant i fylket) blir slått sammen fra 1.januar 2019
  • De geografiske fylkesnavnene skal bestå
  • Til stortingsvalg vil Oppland og Hedmark fortsatt opprettholdes som egne valgkretser
  • De to fylkene vil bli én valgkrets i fylkestingsvalget
  • Hedmark fylke har parlamentarisme, og det er fylkesrådet som er utøvende makt
  • Oppland fylke styrer etter formannskapsmodellen, og fylkesordfører er Even Aleksander Hagen (Ap)

Noe gjenstår

– Vi er enige om de viktigste punktene. Det er ingen hemmelighet at vi har vært uenige om en del ting, men nå er vi enige, sa Even Aleksander Hagen under pressekonferansen.

Videre fortalte de to at fylket har ambisjoner om at fylket skal være landets beste.

«Vi skal være framoverlente og bygge opp en moderne, framtidsretta og fleksibel organisasjon», het det i en av fylkets visjoner.

– Vi er inn-landet

GD hadde før presentasjonen fra sikre kilder at Hamar fikk hovedsete i det nye, sammenslåtte fylket. Navnet skulle ikke bli Oppland eller Opplandene, men Innlandet.

– Innlandet er et godt innarbeidet navn. Vi har vært opptatt av at det skulle være et nytt - og at dette skal vise at vi er ett. Vi blir Innlandet. Vi er det eneste fylket etter regionreformen som ikke har kyst. Vi er per definisjon inn-landet, sa Even Aleksander Hagen.

Det nye fylket skal styres etter en formannskapsmodell og de tyngste enhetene skal ligge på Hamar, slik som hovedkvarteret for blant annet politiet gjør.

– Vi skal ha dialog om styringsformen videre, sa Hagen.

– Ulikheter som styrker hverandre

Aud Hove var en av de seks som onsdag presenterte resultatene de så langt har kommet fram til. Hun sa at det ikke var til å stikke under en stol at det var vanskelig å gå inn i noe man i utgangspunktet ikke ønsker.

– Prosessen med dette har styrket oss. Vi har prøvd oss på hverandre. Vi vil hverandre godt og håper å komme styrket ut av dette, sa Hove.

– Man tenker i utgangspunktet at fylkene er like, men vi har ulikheter som styrker hverandre, sa hun videre.