Hagen er opptatt av konsekvensene for Oppland og fylkeskommunen, og er kritisk til regjeringens budsjett.

– Dette var ikke så mye å juble for. Det nye budsjettet vil svekke både næringsutvikling og samfunnsutvikling i Oppland. Det er en provokasjon for Oppland.

Han trekker særlig fram halveringen i statlige midler til utbygging av bredbånd som negativt for fylket.

– Det som er viktig for oss, som infrastruktur, kommer veldig dårlig ut. Vi har etterlyst et løft på fylkesveier. Det ser vi ingenting til. Det er viktig for oss som har store avstander i distriktene.

– Det samme gjelder bredbåndet. Budsjettet viser en kraftig reduksjon av statlige bredbåndsmidler. Disse midlene er viktige for Oppland fordi vi er blant dem som kommer dårlig ut på dekningsoversiktene.

Hagen ser på det fremlagte statsbudsjettet som direkte distriktsfiendtlig.

– Det er flere konkrete eksempler som er tydelige på at her er det mange grep som ikke kommer distriktene til gode. Det er mer fokus på by i budsjettet. De ser ikke hele landet. Det er rett og slett distriktsfiendtlig generelt.