Gå til sidens hovedinnhold

Synkende arbeidsledighet i Oppland

Artikkelen er over 4 år gammel

Arbeidsledigheten i Oppland er nå 1,5 prosent helt ledige. Det er nest lavest i landet, viser tall for mai fra Nav Oppland.

1.459 personer var registrert som helt arbeidsledige i mai 2017. Dette er en nedgang på 19 prosent fra mai i fjor. Det er god tilgang på ledige stillinger i Oppland.

Godt arbeidsmarked

– Mai-tallene for ledigheten viser at vi har et svært godt arbeidsmarked i fylket med lav ledighet og mange ledige stillinger, sier fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen i en pressemelding.

Bedriftsundersøkelsen vår viser også en forsiktig optimisme framover hos Opplandsbedriftene.

Arbeidsledigheten i Oppland er 1,5 prosent. Det er nedgang i helt ledige for alle aldersgrupper. I tillegg til 1459 helt ledige arbeidssøkere, er 865 registrert som delvis ledige og dette er 171 færre enn på samme tid i fjor. Det er nedgang i arbeidsledigheten for alle aldersgrupper.

838 arbeidssøkere deltar på arbeidsrettede tiltak gjennom Nav. Det er 312 flere enn i mai 2016.

Sesongjusterte tall for bruttoledigheten, hvor både helt ledige og arbeidssøkere på tiltak tas med, holder seg fortsatt stabilt på drøyt 2300 personer i Oppland.

Nedgang i de fleste kommuner

23 av de 26 kommunene i Oppland hadde nedgang i arbeidsledigheten i mai. Sel har flest helt ledige i prosent av arbeidsstyrken med 2,8 prosent. Færrest ledige har Sør-Aurdal hvor kun 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige.

Arbeidsledigheten sank i både Lillehammer og Gjøvik i mai og er nå 1,2 prosent i Lillehammer og 1,9 prosent i Gjøvik.

Arbeidsmarkedet i Oppland er godt med lav ledighet over tid og god tilgang på nye stillinger. Det er registrert 938 ledige stillinger i stillingsdatabasen på nav.no. Dette er en økning på fra samme periode i fjor på 23 prosent per virkedag.

Det har vært en dobling i antall utlyste stillinger innen bygg- og anleggsbransjen fra i fjor. Det ble lyst ut flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, bygg- og anleggsbransjen etterfulgt av undervisningsstillinger.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2017 viser optimisme hos bedriftene i Oppland med tanke på ansettelser for neste år og at behovet for fagutdannede er høyt, ifølge pressemeldingen fra Nav Oppland.