Dette dør vi av i Oppland

Artikkelen er over 1 år gammel

Flytt musepekeren over grafikken for å se dødsårsakene i Oppland sortert etter årstall.

DEL

Hvordan er dødeligheten i Oppland sammenlignet med andre fylker i landet? Og hva er de vanligste dødsårsakene i vårt fylke?

Det er noen av spørsmålene som blir besvart gjennom den nye dødsårsaksstatistikken for 2016 som Folkehelseinstituttet la fram onsdag. Det er regionale forskjeller i dødelighet, og det er også tydelige forskjeller mellom fylkene. Dette skaper forskjellene i forventet levealder.

Livsstil

En nyfødt gutt fra Finnmark kan forvente å bli 77,2 år, en jente 82,3 år. I den andre enden av skalaen finner vi Sogn og Fjordane. Der er tilsvarende tall for gutter 80,3 år og for jenter 85,2 år.

I Finnmark er det særlig dødeligheten av hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer som kols som er høyere enn landsgjennomsnittet, men det er også mange som dør i ulykker.

De siste ti årene har dødeligheten vært høyest i Finnmark og lavest i Sogn og Fjordane. For tiåret 2006–2015 var dødeligheten i det nordligste fylket om lag 18 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, mens den i Sogn og Fjordane var 10 prosent lavere enn dette gjennomsnittet.

Vestlendingene lever lenger enn andre nordmenn

Vestlendingene lever tre år lenger enn folk i Finnmark. Høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer forklarer mye av forskjellen.

– På Vestlandet kan folk forvente å leve omtrent tre år lenger enn de som bor i Finnmark og i noen fylker på Østlandet. Det tyder på at vestlendingene er blant de sunneste her i landet. Dette kan ha sammenheng med livsstilsfaktorer som kosthold, alkoholbruk og røyking, sier overlege Christian Lycke Ellingsen i Folkehelseinstituttet.

Levealderen kan nærme seg 90 år

Dødeligheten i Oslo er samlet nokså nær landsgjennomsnittet, men forskjellene mellom bydelene i Oslo er større enn den er mellom fylkene.

Dødeligheten er lavere for kvinner enn for menn i alle fylker. Mens den for menn i 2016 er høyest i Finnmark, er den lavest i Akershus. For kvinner er dødeligheten høyest i Hedmark og lavest i Sogn og Fjordane.

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at den forventede levealderen trolig vil fortsette å stige, i alle fall fram til 2060.

– Det er ikke umulig at vi da vil ha en forventet levealder på rundt 87 år for menn og 89 år for kvinner, sier Lycke Ellingsen.

Høyest og lavest levealder

Tall for 2011 til 2015

Høyest levealder for menn:

Møre og Romsdal: 80,6 år

Lavest levealder for menn:

Finnmark: 77,2 år

Høyest levealder for kvinner:

Sogn og Fjordane: 85,2 år

Lavest levealder for kvinner:

Finnmark: 82,3 år

Kilde: Folkehelseinstituttet

Artikkeltags