Ordfører Synnøve Brenden Klemetrud (Ap) sier hun vil ha en prinsipiell avklaring på hvem som har ansvaret før kommunen tar på seg nye forpliktelser.

- Hvor skal økonomien og kompetansen komme fra når slike oppgaver skal utføres? Ideelt sett skulle vi gjerne gjort dette også, men vi kan ikke bare ta på oss flere og flere oppgaver, sier hun.

- Er ikke Jobben et velferdstilbud på lik linje med andre tilbud for innbyggere i kommunen?

- Det ligger ikke noe spesielt knyttet til dette i rammetilskuddet vi mottar, sier Lillehammer-ordføreren, som viser til at sysselsetting først og fremst er en oppgave for NAV.

Nå ønsker Brenden Klemetrud å møte departementet - sammen med NAV og Frelsesarmeen - for å få klarhet i hvem som skal betale for hva.

- Hvis konklusjonen her blir at dette er et kommunalt ansvar, finnes det da penger?

- Nå må vi først se hva som kommer ut av møtet.

- Frelsesarmeen sier de har fått løfter om økonomisk støtte?

- Kommunen har aldri sagt at den vil overta et driftsansvar for 2,6 millioner kroner, sier Synnøve Brenden Klemetrud.