– Ørn tok 832 sauer

LEVER FARLIG: På fjellhyllene er beitedyrene utsatt for luftangrepene.

LEVER FARLIG: På fjellhyllene er beitedyrene utsatt for luftangrepene. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Husdyreierne i Oppland krever erstatning for 832 sauer som ble drept av ørn i sommer.

DEL

Luftens konge har ifølge saueeierne tatt livet av nesten like mange beitedyr som ble tatt av bjørn og ulv til sammen.

262 lam forsvant

Bare i Gausdal skal ørn ha drept 262 lam. En saueeier alene oppgir i erstatningssøknaden til Fylkesmannen at han har mistet hundre lam. Husdyrbruket skal ha tapt 147 beitedyr i sommer.

Nesten like ille er det i Sør-Fron. Der er tapene som skyldes kongeørn oppgitt til 134 sauer.Det totale tapet som er forårsaket av rovvilt i Oppland denne beitesesongen er oppgitt til 7.159. I fjor var rovviltskadene oppgitt til 8.435 i søknadene fra husdyreierne.

Ulv i Lesja

I år er det størst økning i ulveskadene. På Lesja mener saueeierne at de to ulvene som kom til bygda sist vinter har drept 335 lam og 171 voksne sauer.

I hele fylket kan ulv ha tatt totalt 542 beitedyr. Antallet som ble oppgitt av husdyreierne i fjor var bare 18.Fortsatt er det jerven som tar flest sauer. Antall lam og søyer det kreves erstatning for er 3.059. Tilsvarende antall sauer oppgitt i søknadene i fjor var 4.209.Det er stor nedgang i erstatningskravene på grunn av gaupe og bjørn. Mens det i 2011 ble oppgitt at bjørn hadde tatt 942 sauer, er antallet i erstatningssøknadene i år oppgitt til 518.

Jerv tok 538 lam

Trolig er det nedgangen i gaupebestanden i Oppland som er årsaken til et minkende tap. I år oppgir sauenæringen at gaupa har tatt 1.962 dyr. Det er 475 færre enn året før.

Av fjellbygdene i Gudbrandsdalen, er det Lesja og Dovre som har de største problemene med rovdyrene. Bare i Lesja, kan jerven ha drept 538 lam den siste beitesesongen. Også i Dovre oppgir husdyreierne store tap på grunn av jerven: 475 lam blir det søkt om erstatning for. Men jerven i Lesja tok 93 voksne sauer, er antallet i nabobygda Dovre 80.

7.800 totalt

I Ringebu oppgir saueeierne at jerven har drept 198 lam, I Nord-Fron 183, Sør-Fron 179, Skjåk 159 og i Sel er antall lam tatt av jerv oppgitt til 146.

Det totale sauetapet næringen opererer med er 6.313 lam og 1.462 voksne. Av dette søkes det om erstatning for 5.888 lam og 1.271 voksne sauer som er tatt av rovvilt.

Artikkeltags