Divisjonsdirektøren: – Ambulanseberedskapen i norddalen er ikke svekket

Divisjonsdirektør for prehospitale divisjon i Sykehuset Innlandet, Geir Kristoffersen og avdelingssjef Arne Stokke ved AMK-sentralen avviste det som tidligere har framkommet i GD, og orienterte norddalsordførerne om tilstanden slik de opplever den.

Divisjonsdirektør for prehospitale divisjon i Sykehuset Innlandet, Geir Kristoffersen og avdelingssjef Arne Stokke ved AMK-sentralen avviste det som tidligere har framkommet i GD, og orienterte norddalsordførerne om tilstanden slik de opplever den. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Brist på informasjon skapte storm i et vannglass. – Vi må ta lærdom av det.

DEL

Det sier divisjonsdirektør Geir Kristoffersen til GD. Han reagerer kraftig på kritikken som har vært framsatt mot ambulanseberedskapen i Nord-Gudbrandsdal den siste tiden. Det var GD som først omtalte saken, etter å ha mottatt et bilde som angivelig skal ha kommet fra AMK-sentralen på Gjøvik som viste at samtlige ambulanser i Ottadalen var ute på oppdrag fredag 17. november.

LES OGSÅ: – Ambulanseberedskapen er svekket, mener flere tillitsvalgte

- Det er feil, sier Kristoffersen. En gjennomgang av hendelsene fra AMK viser at det var ambulanser ledige for oppdrag i området i det angitte tidsrommet.

- Det er beklagelig at dette har kommet feil ut. Det har skapt stor bekymring ute i befolkningen. Vi har hatt flere henvendelser fra publikum som har vært bekymret etter at saken først ble omtalt, sier Kristoffersen. Torsdag ettermiddag var ambulanseledelsen på Otta for å informere ordførerne i regionen om situasjonen. På møtet kunne divisjonsdirektøren framlegge dokumentasjon som viser at det var ambulanser tilgjengelig i norddalen i det aktuelle tidsrommet.

Det ble samtidig stilt spørmål ved om luftambulansen på Dombås var utilgjengelig på grunn av værforhold.

- Kunne luftambulansen lande på Otta mellom 21.00 og 22.30 fredag 17. november?

- Det er kun en person som kan svare på det, og det er piloten. Det er dessuten en beslutning som tas der og da, sier divisjonsdirektøren.

- I det som er vist i møtet med ordførerne i dag er det ingenting som tilsier at beredskapen er dårligere enn tidligere, sier han.

LES OGSÅ: Dette bildet viser at det ikke var noen ambulanser ledige i Ottadalen en fredag kveld i november

Styrking

I Nord-Gudbrandsdal har det i løpet av de siste årene vært en styrking av ambulanseberedskapen ved at en dag-ambulanse stasjonert i Lom er omgjort til en heldøgnsambulanse for å ha økt tilgjengelighet for befolkningen. Kristoffersen understreker at de innsparingstiltak som er gjennomført i divisjonen generelt er gjort på bakgrunn av en grundig gjennomgang av konsekvensene. Endringene i ressursstyring med å begrense flytting av ambulanser på kveld og natt omfatter alle områder i Sykehuset Innlandet fra klokken 20:00 til klokken 08:00 neste morgen. I dette tidsrommet er aktiviteten lavere og risikoen for samtidskonflikter mer begrenset, opplyser ambulanseledelsen.

LES OGSÅ: Ordførerne møter sjukehusets ledelse om ambulansene

LES OGSÅ: – Alvorlig bekymringsfullt at beredskapen svekkes

Totalberedskapen

Tillitsvalgte i ambulansetjenesten i distriktet har fra tidligere gått ut i GD og sagt at de mener beredskapen er svekket når ambulansene ikke lenger flåtestyres på kveld og natt. Ledelsen i Sykehuset Innlandet, som eier og drifter ambulansetjenesten, hevder det motsatte; at mindre flåtestyring gir mer stasjonære biler på stasjonene, ergo bedre beredskap.

- Folk trenger ikke å være urolige. Totalberedskapen er ikke svekket, er det klare svaret fra Kristoffersen.

For nettopp totalberedskapen var norddalsordførene opptatt av i torsdagens møte med ambulanseledelsen.

- Blir beredskapen dårligere, spurte Dovre-ordfører Bengt Fasteraune gjentatte ganger. Han viser til at det er relativt langt til nærmeste sykehus, og at ambulanseberedskapen derfor må være et sikkert tilbud til befolkningen.

Og Kristoffersen på sin side forsikrer om at beredskapen, nei den svekkes ikke.

- De endringene som er gjort går ikke utover den totale beredskapen, i gitte tilfeller tvert om. Tiltakene som er iverksatt er et foretrukket alternativ til å fjerne eller redusere åpningstid for ambulanser i beredskap, sier Kristoffersen.

Brist på informasjon

Ambulanseledelsen tar riktignok selvkritikk på et punkt: Informasjon. De har ikke kommunisert godt nok utad at det er gjort endringer i rutinene. Ett av tiltakene som nå er innført er slutt på såkalt flåtestyring på kveld og nattetid. Det vil si at ambulansen i for eksempel Lom ikke lenger blir styrt til Vågå hvis bilen der er ute på annet oppdrag i dette tidsrommet. Dette for å spare primært lønnskostnader. På dagtid er det fortsatt flåtestyring.

Det var Lesja-ordfører Mariann Skotte som først påpekte informasjonsbristen.

- Jeg kan ikke huske å ha sett eller mottatt informasjon om endringene i rutinene. Kunne dette vært kommunisert bredere, spurte hun.

- Ja, nå sett i ettertid skulle vi informert bedre om dett. Vi tar lærdom av denne saken, sier Kristoffersen.

Skal følges opp

Ambulanseledelsen reagerer også på at ansatte i AMK beskyldes for å ha lekket et bilde som angivelig skal vise at det ikke var noen ambulanser ledige i Ottadalen den aktuelle kvelden.

- Dette ser vi alvorlig på. Det er klart det skaper en oppstandelse. Bildet kommer ikke fra AMK-sentralen. Derfor framkommer heller ikke all fakta. Nå må vi følge opp dette internt, sier Kristoffersen. Også avdelingssjef Arne Stokke ved AMK-sentralen er klar på at det aktuelle bildet ikke kommer fra AMK-sentralen.

- Bildet er imidlertid tatt fra en ambulansemodul i systemet, som kun viser deler av den informasjonen AMK har oversikt over i sin versjon, sier han.

Et oppklarende møte

Regionrådsleder Bjarne Eiolf Holø sier til GD at han er beroliget med tanke på ambulanseberedskapen i regionen.

- Vi har seks heldøgnsambulanser med god geografisk plassering, og stor medisinsk faglig kompetanse hos de ambulanseansatte, sier han og legger til:

- Dette viser at vi har en god og trygg beredskap. Jeg har full tillit til ambulanseledelsen, men det er nødvendig at de ruter informasjonen om endringer til riktige kanaler i rett tid, sier han. Holø er også klar på at det er viktig med samhandling, slik at beredskapen fortsetter å være innenfor de ramme som den er i dag.

Artikkeltags