Skoleansatt har erkjent seksuelt krenkende handlinger mot to elever

SEKSUELT KRENKENDE HANDLINGER: En ansatt ved Moelv skole i Ringsaker er anmeldt for seksuelt krenkende handlinger mot to elever. Den ansatte har erkjent forholdene, opplyser politiet.

SEKSUELT KRENKENDE HANDLINGER: En ansatt ved Moelv skole i Ringsaker er anmeldt for seksuelt krenkende handlinger mot to elever. Den ansatte har erkjent forholdene, opplyser politiet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tirsdag anmeldte Ringsaker kommune en ansatt ved Moelv skole. Vedkommende skal ha utført seksuelt krenkende handlinger overfor to navngitte elever.

DEL

(Østlendingen) Det bekrefter Innlandet politidistrikt og Ringsaker kommune onsdag ettermiddag.

– Det ble umiddelbart iverksatt etterforskning og sentrale vitner ble avhørt i løpet av dagen. Mistenkte har blitt avhørt av politiet i dag har erkjent de faktiske forhold, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, til Østlendingen.

– La bort alt annet

Lensmannen opplyser at politiet ble kjent med saken først tirsdag denne uka – da kommunen anmeldte saken.

– Vi satte umiddelbart alt annet til side og jobbet kun med denne saken. Mistenkte ble tatt inn til avhør, hvor han altså har erkjent enkelte tilfeller av seksuelt krenkende handlinger, sier Krogstad.

– Over hvor lang tid har disse handlingene pågått?

– Jeg kan ikke si så mye om det, men det har skjedd over noe tid. Det siste forholdet var av forholdsvis ny karakter, uten at jeg kan gå så mye inn på det nå.

Tillitsbrudd

Moelv skole har i dag rundt 350 elever og har sammen med Fossen skole rundt 75 ansatte.

Lensmann Krogstad ønsker ikke å si noe om verken alder eller kjønn på de fornærmede eller den mistenkte i saken.

Han ønsker heller ikke å si noe om hva slags stilling den mistenkte har på skolen.

– Det er en person som har tillit hos barna og som barna skal ha tillit til. Det i seg selv gjør saken skjerpende. Politiet ser svært alvorlig på saken, men jeg vil ikke mene så mye om hva påtalemyndigheten vil påstå av straff. Det får de komme tilbake til senere, sier Krogstad til Østlendingen.

Politiet har så langt ingen holdepunkter for å si noe om det kan være flere fornærmede i saken.

– Vi er i en svært tidlig fase av etterforskningen, og kan ikke gå inn på ytterligere detaljer, sier Krogstad.

Det vil ifølge lensmannen bli gjennomført flere vitneavhør i saken.

De pårørende er varslet om saken.

Krisestab

Ringsaker kommune tar saken som har kommet for dagen svært alvorlig.

– Det viktigste for oss – når vi får denne type informasjon på bordet – er å ta det alvorlig og handle raskt. Det gjorde vi i denne saken, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud i Ringsaker kommune.

Kommunen har satt krisestab og etablert et team for å avgjøre hvordan saken blir håndtert videre.

– Vi har et planverk for hvordan vi skal håndtere slike situasjoner. Det første som er gjort er at vi går inn og sikrer at det viktige blir gjort overfor de involverte i saken. Det betyr at vi – etter å ha informert politiet – også har informert de foresatte om det som har skjedd. Ikke bare de foresatte til de elevene saken gjelder direkte, men alle de foresatte ved skolen. Det har gått ut en SMS med informasjon til alle foresatte ved Moelv skole som følge av det som har skjedd, sier Thorsrud.

Krisestaben kommunen har satt skal også sørge for at det fortløpende blir hentet inn bistand – når behovet for dette oppstår.

– Vårt fokus er nå å bistå de involverte på en best mulig måte, også den ansatte. Vedkommende er ikke på jobb og vi følger våre retningslinjer for hvordan vi håndterer slike saker overfor ansatte videre. Det har vi en prosess på nå, sier kommunalsjefen til Østlendingen.

Artikkeltags